Маркетинг истражувања

Home/Маркетинг истражувања
Маркетинг истражувања 2017-04-17T12:11:42+00:00
  • Квантитативно истражување за нов национален интернет провајдер за Неотел

  • Истражување за сообраќајот во Скопје

  • Истражување за мали и средни претпријатија

  • Истражување за проблеми со потрошувачи

  • Истражување за мислењето на читателите во врска со квалитетот на весниците и списанијата

  • Истражување за можностите за странски инвестиции во Македонија за Тајванската мисија во Македонија

  • Истражување на мислињето на граѓаните за електронските медиуми

  • Истражување за познавањето на клиентите, однесувањето и задоволството од Организацијата на потрошувачи на Македонија, нивните продукти и услуги

  • Истражување за јавната свест за банкарските брендови и ефектите од рекламните кампањи од ПроКредит Банка