Социолошки истражувања

Home/Социолошки истражувања
Социолошки истражувања 2017-04-17T12:11:14+00:00
 • GALLUP WORLD POLL 2014 – меѓународно социолошко истражување за животниот стандард

 • USAID – истражување на ставовите и активностите на македонските граѓани за демократијата и граѓанското учество како и нивните сфаќања за политичките, граѓанските и за институциите на Власта

 • USAID – истражување за деловното опкружување во Македонија

 • RBIC (Roma Business Centre) – консултантски активности за проектот “Заработка на пари преку рециклирање”

 • Обединети Нации – истражување за познавањето на граѓаните за активностите на агенциите на ОН во Македонија

 • OSCE – истражување за свесноста на јавните службеници за мандатот и обврските на Народниот правобранител

 • ЕДЦ – оценка на проектот Е-биз

 • ЦИР (Центар за институционален развој) – истражување за развојот на филантропијата во Македонија

 • UNDP Macedonia – проценка на побарувањата за мало оружје и лесно наоружување

 • UNDP Macedonia – квалитативно истражување за социјалната инклузија на младите во Македонија

 • Макпетрол – истражувачки и промотивни активности

 • Фонд за здравствено осигурување на Македонија – истражување за употребата на инфо системот на Фондот

 • Град Скопје – истражување на јавното мислење за работата на градоначалникот на Скопје

 • Спортски центар “Борис Трајковски” – квантитативно истражување за одредување на името на реконструираниот базен

 • Истражување за вработување на лицата со посебни потреби во период на транзиција

 • Истражување за очекувања на граѓаните на престојните претседателски избори 1999 година

 • Истражување за локални избори 1999 година за “Кој ќе биде идниот градоначалник на Скопје?”