Софтверски пакети

Home/Софтверски пакети
Софтверски пакети 2017-04-17T12:03:13+00:00
  • АКА Банка – банкарство и консултантски услуги во големи корпорации

  • Полициска академија – консултантски услуги во големи корпорации (буџет, големопродажба/дистрибуција и трговски унии), средства, залихи
  • СЕМОС книговодство – финансии, големопродажба/дистрибуција
  • МЕТА СЕМОС книговодство – flight data manager
  • ЈСП Скопје – возен распоред на автобуси, распоред на возачи, развој на информациски систем
  • ИК Банка – софтвер за кредити и заеми, плати
  • КОПИНГ – развивање и креирање на софтвер за производство
  • Државна комисија за односи со верските заедници – развој на информациски систем