Софтверски пакети

Home/Софтверски пакети
Софтверски пакети 2017-04-17T12:02:46+00:00
 • Жиро сметки
 • Кредитно работење
 • Сервисно работење
 • Финансиско работење
 • Материјално работење
 • Лични доходи
 • Распоред на возачи и возен ред
 • Основни средства
 • Медицински софтвер во соработка со компанијата СМС мост:
  – Stomis pro dentifex – апликативен програм наменет за автоматизација на процесите во стоматолошките ординации
  – Stomis pro medicus – апликативен програм наменет за автоматизација на процесите во ординации
  – Stomis imi – апликативен програм наменет за автоматизација на процесите во лабаратории кои работат анализа над хумани примероци за биолошки обиди
  – СПСС (SPSS) – статистички софтвер за внес и обработка на податоци со помош на разни алатки и методи