Студии

Home/Студии
Студии 2017-04-17T12:07:46+00:00
БСЦ ЕСТЕК спроведува и нуди разни студии на случај (case studies), физибилити ИЛИ feasibility студии (feasibility studies), план за евалуација на проекти за домачни и странски компании; кои се од неизмерна корист за поматамошни анализи и донесување на одлуки за конкретни проблеми и случувања во општественото живеење. Конкретно, feasibility студиите се наменети за да се откријат предностите и слабостите на бизнисите со кои тековно се соочуваат, како и влијанијата од надворешната средина. Тие студии помагаат да се прикаже историјатот на бизнисот, финансиски извештаи, менаџерска структура и други правни аспекти, иако е потребно многу време да се подготват.